نوارهای جنجالی صدر اعظم پیشین آلمان

آمریکا اروپا

به حکم دادگاهی در آلمان، هلموت کهل صدر اعظم پیشین این کشور، 200 نوار ضبط شده اش را از زندگی نامه نویسش پس گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر در آلمان، دادگاهی در شهر کلن آلمان طی حکمی 200 نوار ضبط شده از گفتگو با هلموت کهل را متعلق به او دانست. این نوارها حاصل مصاحبه یک خبرنگار با او درباره خاطرات و فعالیتهای سیاسی او درباره سالهای حساس صدارت او و هم چنین اتحاد دو آلمان بود.

در واقع این حکم  توسط  دادگاه بر مبنای اختلاف میان هری برت شوان (Heribert Schwan) روزنامه نگاری که سالیان متمادی هلموت کهل صدر اعظم سابق آلمان را برای نوشتن زندگی نامه اش همراهی کرده بود و هلموت کهل صادر شد.

این روزنامه نگار و همراه همیشگی کهل در سالهای 2001 و 2002، روزهای بسیاری را به گفتگو با صدر اعظم سابق آلمان اختصاص داده و بیش از 630 ساعت گفتگو با او تهیه کرده بود. او برپایه این گفتگوها کتاب خاطرات کهل را تالیف کرده است. این  روزنامه نگار به دنبال درخواست تجدید نظر در حکم صادره است.

هملوت کهل از سال 1982 تا 1998 صدر اعظم آلمان بوده و او را پدر اتحاد آلمان می شناسند. او درسال 2008 بر اثر بیماری و آسیب جمجمه و مغز بخشی از حافظه خود را از دست داده و همین مساله این نوارها را تبدیل به گنج باارزشی نموده است.

قاضی دادگاه این نوارها را اموال شخصی کهل ارزیابی کرده است. در حالی که روزنامه نگار شاکی پرونده، به وجود آمدن این مجموعه را حاصل تلاش خود دانسته و خود را در مالکیت آن صاحب حق می شمرد.

این روزنامه نگار پیش از این سه جلد خاطرات کهل را به صورت سایه نویسی (نوشتن به سبک خود-زندگینامه، در حالی که نویسنده حقیقی شخص دیگری است) منتشر کرده است. کهل پس از بازنشستگی در سال 2008 در کلینیک توان بخشی دوباره ازدواج کرد و سپس ادامه همکاری با شوان را متوقف و طلب استرداد نوارهایش را مطرح کرد. این روزنامه نگار، همسر جدید صدر اعظم سابق را در اختلافی که بین او و کوهل پیش آمده مقصر می داند.