اختصاص 114 میلیارد ریال به خسارت دیدگان سیل در استان های قزوین، لرستان و بوشهر

دولت

تهران- ایرنا- هیات وزیران مبلغ 114 میلیارد ریال برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استانهای قزوین، لرستان و بوشهر اختصاص داد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، هیات وزیران در جلسه 29 تیر ماه 93 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ 114 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای اقدامات پیشگیرانه و جبران خسارت ناشی از سیل در استانهای قزوین، لرستان و بوشهر قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه استانداری های مربوط موظف شدند ضمن نظارت فنی واجرایی بر روند انجام اقدامات یاد شده ، گزارش عملکرد اعتبارات یاد شده را هر دو ماه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری ارسال کند.

این مصوبه را معاون اول رییس جمهوری اول مرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرده است.

سیام*9254**1572
کد N421730