هاشم آقاجری به یکسال حبس تعزیزی محکوم شد

سیاست داخلی

هاشم آقاجری فعال سیاسی اصلاح‌طلب از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.

هاشم آقاجری به یک سال حبس تعزیزی محکوم شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هاشم آغاجری فعال سیاسی اصلاح‌طلب از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

کد N421723