دقایقی پیش؛

جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به پایان رسید/ادامه جلسه دادگاه هاشمی، فردا

سیاست داخلی

ادامه این جلسه و قرائت ادامه کیفرخواست به فردا ساعت 8 صبح موکول شد./این دادگاه غیرعلنی بوده و کسی حق اظهار نظر در مورد جزییات آن را ندارد.

دقایقی پیش جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هوشنگ پوربابایی یکی از وکلای این پرونده در پایان جلسه دادگاه با حضور در جمع خبرنگاران در خصوص جزییات این جلسه گفت: این دادگاه غیرعلنی بوده و کسی حق اظهار نظر در مورد جزییات آن را ندارد.

وی افزود: ادامه این جلسه و قرائت ادامه کیفرخواست به فردا ساعت 8 صبح موکول شد.

کد N421661