مدیران مسوول آسمان و بهار نیوز محاکمه می شوند

سیاست داخلی

پرونده روزنامه توقیف شده آسمان با شکایت دادستانی تهران و به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی تشکیل شده است.

دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول روزنامه توقیف شده آسمان، سایت خبری تحیلی بهار نیوز و خبرگزاری دانشجو فردا (یکشنبه) 12 مرداد ماه در دادگاه کیفری استان تهران برگزار می شود.

به گزارش ایلنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول رسانه های یاد شده در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی برگزار خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پرونده روزنامه توقیف شده آسمان با شکایت دادستانی تهران و به اتهام انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی، توهین به مقدسات و اشاعه و ترویج مطالب خلاف عفت عمومی تشکیل شده است.

به پرونده خبرگزاری دانشجو نیز با شکایت نماینده حقوقی سازمان بهزیستی و به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیررسیدگی می شود.

پرونده سایت خبری تحلیلی بهار نیوز نیز با شکایت «ف. ج» مجری صدا و سمیا به اتهام افترا و نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر تشکیل شده است.

کد N421660