پایان 270 دقیقه محاکمه مهدی هاشمی

مهدی هاشمی

نخستین روز رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی پس از 270 دقیقه به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دو وقت صبح و عصر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آغاز و دقایقی قبل به پایان رسید.
در جلسه امروز که حدود 270 دقیقه به طول انجامید نماینده دادستان اقدام به قرائت کیفرخواست صادر شده علیه مهدی هاشمی در دادسرا کرد که دقایقی قبل قاضی مقیسه ختم جلسه امروز را اعلام و ادامه رسیدگی به جلسه بعد موکول شد.