مجلس صربستان قوانین رسانه ای با استانداردهای اروپایی را تصویب کرد

قانون رسانه های عمومی,مجلس

بلگراد-ایرنا- قوانین رسانه ای و اطلاع رسانی صربستان که در آن روند خصوصی سازی آنها تا ژوئیه سال 2015میلادی پیش بینی شده، روز شنبه در مجلس این کشور با 182 رای موافق به تصویب رسید.

به گزارش ایرنا، در این قانون شرایط برای توسعه آزاد و مستقل رسانه ای حرفه ای که می بایستی نیازهای شهروندان را بدون تبعیض برای کسب اطلاعات و محتوای صحیح خبری از تمامی زمینه های زندگی اجتماعی تامین کند، ایجاد شده است.

خارج شدن رسانه های خبری صربستان از نهاد های دولتی و واگذار شدن آنها به بخش خصوصی و همچنین منطبق شدن قوانین رسانه های جمعی این کشور با استانداردهای اروپا که در جهت سیاست دولت برای عضویت در اتحادیه اروپا است، از جمله اهداف تصویب این قانون به شمار می رود.

همچنین در این قانون موقعیت ویرایشگر، حمایت از حقوق روزنامه نگاران و تشویق انجمن های روزنامه نگاری، شفاف بودن صاحبان رسانه های خبری، برقراری ثبت رسانه ها و حفاظت از کثرت گرایی آنها از طریق پیشگیری ادغام غیرمجاز در اطلاع رسانی عمومی اشاره شده است.

در بخشی دیگر از این قانون به کمک مالی برای تهیه ابزار کاری به اطلاع رسانی های عمومی از طرف بودجه دولت، استان ها و حکومت های محلی پیش بینی شده که بر اساس اجرای اصول قوانین رسانه ای و عدم تبعیض و برای حمایت در رقابت بین رسانه های اطلاع رسانی به آنها تعلق می گیرد.

این قانون همچنین شامل لایحه هایی در حفاظت از کارهای محرمانه خبری است که ضمانت خبری را برای خبرنگار تامین می کند می کند، به این صورت که خبرنگار مجبور به افشای اطلاعات مربوط به منبع خبری خود نیست، مگر اینکه آن اطلاعات مربوط به یک جرم جنایی و یا مجرم باشد که بر اساس قانون، مجازات آن حداقل 5 سال است.

همچنین این قانون ضمن اینکه آزادی تاسیس انجمن روزنامه نگاران خارجی را فراهم می سازد، فعالیت نمایندگان رسانه ها و نمایندگی های خبری خارجی را ضمانت می کند.

بر اساس این قانون، نمایندگان رسانه ها و نمایندگی های خارجی خبری از حقوق برابر با سردبیران، خبرنگاران و دیگر همکاران در بخش های خبری در داخل کشور برخوردار هستند.

همچنین این قانون از حیثیت و شخصیت افراد در رابطه با اطلاعات شخصی حفاظت می کند، لذا به انتشار اطلاعاتی که شخصیت، آبرو، اعتبار و کرامت شخصی را لکه دار می کند و به دروغین شخصیت افراد را در جهان نشان می دهد، اجازه داده نشده است.

در این قانون نیز به مقررات آزادی اطلاع رسانی و بخصوص جمع آوری و تولید اطلاعات، چاپ و نشر، توزیع روزنامه ها، دریافت اطلاعات، بیان مواضع و عقاید، آزادی تولید، عرضه و خدمات صوتی و تصویری و همچنین آزادی انتشار اطلاعات از طریق اینترنت و دیگر سیستم های مخابراتی اشاره شده است.

ˈ ایوان تاسیچˈ وزیر فرهنگ و اطلاع رسانی صربستان نیز طی بحث در مجلس نمایندگان در مورد پیش نویش قانون رسانه های خبری ضمن تاکید بر شفافیت صاحبان ساختارهای رسانه های خبری و حفاظت از تکثر رسانه های خبری، از واگذاری رسانه ها به بخش خصوصی تا ژوئیه سال 2015 میلادی حمایت کرد.

وی به فعالیت خدمات عمومی رادیو تلویزیون صربستان و رادیو تلویزیون ووی وودینا به عنوان رسانه های عمومی دولتی گفت که استقلال نهادی و برنامه ریزی مستقل در جهت خدمت به مردم و همچنین چگونگی کمک های مالی به خدمات عمومی رسانه ای را تضمین می کند.

اروپام *1*436*1144**1010
کد N421586