سازمان ملل متحد:

یک چهارم ساکنان نوارغزه آواره شده اند

آفریقا و خاورمیانه

دفتر امور انسانی سازمان ملل متحد در اراضی اشغالی فلسطین اعلام کرد که یک چهارم ساکنان نوارغزه در حال حاضر به دلیل جنگ آواره شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دفتر سازمان ملل متحد در امور انسانی در اراضی اشغالی فلسطین در گزارشی اعلام کرد که شمار آوارگان فلسطینی در مدارس دولتی و وابسته به آنروا در نوار غزه به 288 هزار نفر رسیده است.

در این گزارش آمده است: 253 هزار و 211 نفر در 90 مدرسه وابسته به آنروا ساکن هستند و به طور متوسط 2 هزار و 800 نفر در یک مدرسه بسر می برند. این حجم وسیع کمک رسانی به آوارگان را با دشواری مواجه کرده است.

در ادامه گزارش گفته شده است: 18 هزار نفر نیز در 19 مدرسه دولتی بسر می برند و 7 هزار نفر دیگر نیز در ساختمان های دولتی حضور دارند. وزارت امور اجتماعی فلسطین اعلام کرد که شمار آوارگانی که با دوستان و اقوام خود زندگی می کنند حدود 200 هزار نفر است و این یعنی اینکه یک چهارم ساکنان نوارغزه در حال حاضر آواره اند.

گزارش ها حاکی از آن است که تاکنون 137 مدرسه بر اثر حملات صهیونیست ها در نوارغزه تخریب شده است و 88 مورد از این مدارس متعلق به آنروا است و 49 مورد نیز مدارس دولتی هستند.

از آغاز جنگ غزه طی 27 روز گذشته تاکنون دستکم 872 باب منزل در حملات صهیونیست ها ویران شده است.