آیت الله سیستانی:

جنایات داعش لزوم همکاری جامعه بین الملل با عراق را به اثبات می رساند

کد N421249