نوبت بعدازظهر دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد

سیاست داخلی

در نوبت صبح مهدی هاشمی به همراه وکلای خود در برابر بخشی از کیفرخواست صادره از سوی دادستانی به دفاع از خود پرداخته و هم اکنون نیز بخش دیگری از کیفرخواست توسط نماینده دادستان در حال قرائت است تا پس از آن مهدی هاشمی و وکلایش به دفاع در برابر کیفرخواست بپردازند.


                           

دقایقی پیش نوبت بعد از ظهر دادگاه فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دقایقی پیش ادامه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در نوبت بعد از ظهر در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران آغاز شد.

در نوبت صبح مهدی هاشمی به همراه وکلای خود در برابر بخشی از کیفرخواست صادره از سوی دادستانی به دفاع از خود پرداخته و هم اکنون نیز بخش دیگری از کیفرخواست توسط نماینده دادستان در حال قرائت است تا پس از آن مهدی هاشمی و وکلایش به دفاع در برابر کیفرخواست بپردازند.
                       
کد N421208