در گفت وگو با ایرنا

قدردانی غزه از حمایت رهبری، دولت و ملت ایران و پیام سردار سلیمانی

کد N421039