روند بازشماری آرای انتخابات افغانستان بار دیگر به تعویق افتاد

آسیا اقیانوسیه

روند بازشماری آرای انتخابات افغانستان برای چهارمین بار به دلیل عدم حضور ناظران ستاد انتخاباتی عبدالله به تعویق افتاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان از تاخیر 24 ساعته دیگر در روند بازشماری آرای انتخابات افغانستان برای چهارمین بار به دلیل عدم حضور ناظران ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله خبر دادند.

در همین رابطه "یان کوبیش" نماینده سازمان ملل متحد در تماس تلفنى با "احمد یوسف نورستانى" رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با اشاره به درخواست عبدالله عبدالله از دفتر سازمان ملل در افغانستان موسوم به یوناما براى همکاری مجدد در روند بازشمارى صددرصدى آراى دور دوم انتخابات خواستار تعویق 24 ساعته در روند بازشماری آرا شد.

نورستانى در پى اعلام تاخیر در روند بازشمارى آرا ابراز امیدوارى کرد که این آخرین فرصت براى تیم اصلاحات و همگرایی و آخرین تعویق روند بازشماری باشد.