• ۶بازدید

نیکاراگوئه جنایات صهیونیست ها را با اقدامات نازی ها برابر دانست

وبگردی