یوسفیان ملا در گفت وگو با ایلنا:| 191064

بانک مرکزی ماموری برای بررسی نامه احمدی‌نژاد تعیین کند

مجلس

لیستی که رئیس جمهور سابق و اطرافیان آن را هدف گرفته باشد تایید نمی‌کنم.

نماینده مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به نامه احمدی‌نژاد به رییس بانک مرکزی برای انتشار رسمی لیست افراد منتسب به خود برای دریافت تسهیلات بانکی گفت:بانک مرکزی برای بررسی این مسئله ماموری تعیین کند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا با اشاره به نامه محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور سابق به رئیس کل بانک مرکزی و درخواست وی جهت انتشار رسمی و عمومی تمامی اطلاعات در خصوص هر نوع درخواست، مبلغ، تاریخ و بانک‌های مرتبط در پرداخت هرگونه تسهیلات به شخص وی و یا اطرافیانش از سوی بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی می‌تواند ماموری را برای بررسی این امر تعیین و به تبع آن لیست را منتشر کند.

نماینده مجلس درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در واکنش به لیست بدهی مقامات ارشد دولت قبل به سیستم بانکی که به نقل از وی در برخی از سایت‌های خبری منتشر شده است، گفت: بنده نام هیچ یک از اعضای دولت گذشته را در لیست بدهکاران بانکی ندیده‌ام و چنین لیستی را که رئیس جمهور سابق و اطرافیان آن را هدف گرفته باشد تایید نمی‌کم.

کد N420539