گردانهای قسام: هیچ اطلاعی در خصوص نظامی اسرائیلی نداریم

آفریقا و خاورمیانه

11/05/1393 09:47

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الان، گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، با انتشار بیانیه ای اتهامات رژیم صهیونیستی را در خصوص به اسارت گرفتن نظامی صهیونیستی رد کرد.

گردانهای قسام اعلام کرد که تا این لحظه هیچ اطلاعی درخصوص نظامی ناپدید شده ندارد.

در این بیانیه تصریح شده است که به احتمال زیاد این نظامی اسرائیلی در جریان عملیات مقاومت علیه نظامیان صهیونیستی در شرق رفح به هلاکت رسیده است.

"هدار گولدین" نظامی ناپدید شده رژیم صهیونیستی از نزدیکان "موشه یعلون" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی است. این نظامی در واحد گفعاتی فعالیت می کرد و از کفار سابا است. وی درجه ستوانی دارد و 23 ساله و عضو تیپ ویژه گفعاتی در مرزهای جنوب شرق فلسطین اشغالی با غزه فعالیت می کرد.

این در حالی است که رژیم صهیونیستی آتش بس 72 ساعته ای را که توسط سازمان ملل از ساعت هشت صبح روز جمعه به وقت محلی آغاز شده بود، تنها ساعاتی پس از آغاز آن نقض کرد و از ناپدید شدن این نظامی اسرائیلی با عنوان توجیه این اقدام شنیع خود  استفاده کرد.