ماهاتیر محمد خواستار ایجاد محدودیت در شبکه اینترنت مالزی شد

اینترنت

کوالالامپور- ایرنا - ˈماهاتیر محمدˈ نخست وزیر اسبق مالزی خواستار سانسور و کاهش دسترسی به بخش هایی از پایگاه ها در شبکه اینترنت شد و تاکید کرد اکنون زمان آن فرارسیده که دولت مالزی اینترنت را سانسور کند.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر اسبق مالزی در پایگاه اطلاع رسانی خود، نوشت: پیش از این بدون آگاهی از قدرت اینترنت وعده داده بودم آن را سانسور نکنم. اما امروز، ذهنیت من تغییر کرده است. بازیگران از جمله کسانی که کنترل اینترنت را در اختیار دارند، به نوعی با سانسور اطلاعات آنگونه مطالبی را که خواستار انتشار آن هستند در فضای آنلاین قرار می دهند.

ماهاتیر به صراحت نوشت ˈمن از اینگونه سانسوری که کنترل کنندگان اینترنت انجام می دهند ناراضی هستم.ˈ

پیرعرصه سیاست در مالزی اعلام کرد در ابتدا برای راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی شخصی خود از یک شرکت های بین المللی استفاده کرده است، اما هنگامی که صدها هزار نفر به این پایگاه اطلاع رسانی مراجعه کرده اند، ناگهان این شرکت از ادامه خدمات منصرف شده است.

ماهاتیر گفت که من این شرکت را تغییر دادم، اما بار دیگر پایگاه من از دسترس خارج شد و پس از آن نیز سه بار دیگر سرور و شرکت را عوض کرده ام اما همچنان تلاش هایی برای از دسترس خارج کردن این پایگاه وجود دارد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که اینترنت نقش اساسی در تخریب اخلاق عمومی جامعه دارد.

ماهاتیر محمد از مدافعان اصلی سانسور اینترنت است و اظهارات فراوانی در مورد سانسور اینترنت داشته است.

وی پیش از این مدعی شده بود ˈما این توان را داریم که اینترنت را حتی در آلمان سانسور کنیمˈ.

ماهاتیر محمد گفت: هر چند که این اقدام ممکن است هزینه های در پی داشته باشد، اما منافع آن قابل توجه است، زیرا مردم مالزی با عناصر منفی از قبیل خشونت در فیلم و تلویزیون مواجه نخواهند شد.

وی این اقدام را به رغم احتمال افزایش انتقادات علیه مالزی به نفع امنیت داخلی این کشور دانست.

نخست وزیر اسبق مالزی همچنین یادآور شده بود که آزادی باید کنترل شود، زیرا مردم همچنان غیرمنظم هستند و برای عمل به دموکراسی بالغ نشده اند.

ماهاتیر محمد مالزی را کشور جوانی با یک دموکراسی نوپا می داند و معتقد است که مردم نمی دانند چگونه خود را کنترل و چگونه نظم را رعایت کنند.

آساق**د.م**1611
کد N420171