فاکس نیوز خبر داد:

فشار رهبران اپوزیسون خارج نشین بر دولت اوباما برای تغییر نظام در ایران

ایران در جهان

گروهی متشکل از رهبران گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی طی روزهای گذشته در کپیتال هیل با رئیس جمهور آمریکا دیدار و از وی خواستند تا ضمن حمایت از آنها در راستای تغییر نظام در ایران حرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاکس نیوز در ادامه می نویسد: رهبران گروهی به نام "جبهه دموکراسی ایرانی" که متشکل از 30 گروه مخالف ایرانی است در هفته گذشته نشستی را با مقامات آمریکایی برگزار کردند. 

هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت دموکراسی در ایران و درخواست از دولت آمریکا برای حرکت در مسیر برقراری دموکراسی در این کشور بود. 

فاکس نیوز اشاره ای یه این نکته که در این نشست از طرف دولت امریکا چه افرادی شرکت داشتند نکرده است. 

در همین رابطه "بهروز سرشار" از رهبران این گروه که از افسران امنیتی زمان طاغوت محسوب می شود به فاکس نیوز گفت: ما می خواهیم آزاد و مستقل باشیم. ما دوستان خوبی برای آمریکا و غرب هستیم. این آن چیزی است که ما می خواهیم.

در این نشست همچنین گزارش هایی که تا کنون در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. 

مهمترین درخواست این گروه از دولت اوباما، درخواست برای افزایش تحرم ها علیه ایران و پیشبرد سیاست ها به گونه ای است که منجر به سقوط نظام ایران شود. 

هر چند این نشست در کپتال هیل برگزار شده و رهبران این گروه خواستار افزایش فشارها بر ایران شده اند اما با این وجود یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که دولت اوباما تصمیمی برای به رسمیت شناختن این گروه ندارد.