پزشکان بدون مرز یونانی خواستار کمک به مردم غزه شدند

کد N419756