عراقچی:

اگر به حقوق ایران احترام گذاشته شود توافق نهایی قبل از ۲۴ نوامبر ممکن است

سیاست خارجی

همیشه امکان دستیابی به یک توافق تحت ظرایطی که طرف مقابل حقوق ایرانی‌ها را به رسمیت بشناسد وجود دارد.

مذاکره کننده ارشد ایران امروز جمعه گفت که توافق نهایی میان ایران و گروه ۱+۵ قبل از تمدید مهلت ۴ ماهه مذاکرات ممکن است به شرط آنکه قدرت‌های جهانی به حقوق ایران احترام بگذارند.

به گزارش ایلنا، عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران امروز جمعه گفت که توافق نهایی میان ایران و گروه 1+5 قبل از تمدید مهلت 4 ماهه مذاکرات ممکن است به شرط آنکه قدرت‌های جهانی به حقوق ایران احترام بگذارند.

عراقچی افزود: ایران و گروه 1+5 پیشرفت‌هایی در مذاکرات 6 ماه گذشته داشتند.

وی تاکید کرد که توافق نهایی قبل از 24 نوامبر ممکن است.

با این وجود وی پذیرفت که اختلافات اساسی همچنان باقیمانده است.

مذاکره کننده ارشد ایران همچنین افزود: همیشه امکان دستیابی به یک توافق تحت ظرایطی که طرف مقابل حقوق ایرانی‌ها را به رسمیت بشناسد وجود دارد.

وی تضمین حقوق ایران را اولویت اول مذاکرات ایران خواند.

کد N419695