احتمال جاسوسی آمریکا از نیوزیلند صدای نمایندگان را درآورد

آمریکا,جاسوسی

کوالالامپور – ایرنا – نمایندگان نیوزیلند از دولت این کشور خواستند اثبات کند تجهیزات کابلی نصب شده توسط آمریکا برای جاسوسی علیه شهروندان این کشور استفاده نمی شود.

به گزارش ایرنا، این اقدام نمایندگان مجلس نیوزیلند پس از آن انجام شد که روزنامه ˈهرالدˈ این کشور اسنادی را به دست آورد که نشان می دهد فوریه سال گذشته میلادی یک افسر سازمان امنیتی آمریکا از مرکز امنیت ارتباطات دولت نیوزیلند دیدن کرده و در مورد عملیات منابع ویژه گفت وگو کرده است.

عملیات منابع ویژه یک بخش از سازمان امنیت آمریکاست که مسئول جمع آوری داده هایی را بر عهده دارد که از طریق فیبر نوری ارسال می شود.

سازمان امنیت آمریکا از طریق این سایت قصد داشته است تمامی داده های اینترنتی از قبیل ایمیل را چک کند.

ˈراسل نورمنˈ از مقامات ارشد حزب سبز نیوزیلند و مخالف دولت، از ˈجان کیˈ نخست وزیر این کشور خواست توضیح دهد آیا وی مجوز چنین طرحی را به آمریکا داده و آیا این طرح در حال اجرا است.

دولت نیوزیلند سال گذشته قانونی را تصویب کرد که براساس ساکنان و شهروندان این کشور مورد جاسوسی قرار می گرفتند.

هر چند که از نظر قانونی موانعی برای جاسوسی دولت از شهروندان نیوزیلند وجود دارد، اما دولت این کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم در صدد رفع این موانع است.

آساق**د.م**1611
کد N419615