مجلس ملی قانونگذاری تایلند در دست نظامیان/ 200 عضو مجلس مشخص شد

مجلس

کوالالامپور- ایرنا - پادشاه تایلند 200 عضو مجلس ملی قانونگذاری این کشور را که بیش از 100 چهره نظامی در بین آن ها وجود دارد برای تشکیل این مجلس تایید کرد.

به گزارش ایرنا، ˈبهومیبول آدولیادجˈ پادشاه تایلند عصر روز پنجشنبه اعضای این مجلس را که 16 مرداد گشایش می یابد مورد تایید قرار داده است.

تارنمای روزنامه ˈملتˈ تایلند روز جمعه نوشت روسای دانشگاه، صاحبان صنایع، برخی سناتورهای سابق، سیاسیون و بازرگانان اعضای دیگر مجلس ملی قانونگذاری تایلند را تشکیل می دهند.

وظایف اولیه این مجلس که اعضای آن را حکومت نظامی معرفی کرده است تهیه پیش نویس قانون اساسی دائم به جای منشور موقتی است که در حال حاضر اجرا می شود.

پادشاه 86 ساله تایلند اول مرداد قانون اساسی موقت این کشور را که حکومت نظامی تایلند برای اصلاحات سیاسی و جلوگیری از نفوذ خانواده شیناواترا تهیه کرده است، تایید کرد.

رهبر کودتا در تایلند اول خرداد قانون اساسی این کشور را به حالت تعلیق درآورد و دولت غیرنظامی را عزل کرد.

مجلس ملی قانونگذاری نخست وزیر موقت تایلند را نیز معرفی خواهد کرد و کارشناسان پیش بینی می کنند ˈپرایوت چان اوچاˈ فرمانده ارتش و رییس حکومت نظامی تایلند به عنوان رییس دولت موقت انتخاب شود.

دولت موقت تا زمان برگزاری انتخابات در سال آینده سکان هدایت تایلند را بر عهده خواهد داشت.

پیش بینی می شود نخست وزیر موقت تایلند تا پایان ماه جاری میلادی انتخاب و معرفی شود.

آساق**1611
کد N419525