رهبر حزب حرکت ملی ترکیه: سکوت در مقابل جنایات اسراییل جایز نیست

اسراییل,غزه 93

آنکارا- ایرنا- ˈدولت باغچه لیˈ رهبر حزب ˈحرکت ملیˈ ترکیه گفت: سکوت در مقابل جنایت های رژیم ˈاسراییلˈ جایز نیست.

به گزارش منابع حزب ˈحرکت ملیˈ، باغچه لی پنجشنبه شب طی سخنانی در شهر قیصریه، حملات منظم و برنامه ریزی شده رژیم صهیونیستی به غزه و ساکنان آن را وحشیگری خواند و افزود که سکوت در برابر این جنایات جایز نیست.

وی با انتقاد از جامعه بین المللی به دلیل سکوت در مقابل قتل کودکان و زنان غزه گفت: جامعه جهانی با چشمان بسته نظاره گر قتل کودکان معصوم است.

وی همچنین سیاست دولت آنکارا در قبال بحران غزه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که دولت ترکیه گام موثری برای جلوگیری از خونریزی در غزه برنداشته است.

حزب حرکت ملی با گرایشات ملی- مذهبی، دومین حزب بزرگ مخالف در مجلس ملی ترکیه است.

خاورم**2012**2017
کد N419436