به دلیل سو استفاده از قدرت اجرایی

مجلس نمایندگان آمریکا دادخواست علیه اوباما را تصویب کرد

باراک اوباما,دادخواست

تهران - ایرنا - مجلس نمایندگان آمریکا دادخواستی علیه ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری این کشور را به دلیل سوءاستفاده از قدرت اجرایی اش تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا از واشنگتن، این دادخواست با 225 رای موافق در برابر 201 رای مخالف تصویب شد.

پنج نماینده جمهوریخواه به این دادخواست رای مخالف دادند و هیچ یک از دموکرات ها از آن حمایت نکردند.

کمیته قوانین مجلس نمایندگان آمریکا هفته گذشته قطعنامه ای را با 7 رای موافق در برابر 4 رای مخالف تصویب کرد که به موجب آن، تمامی نمایندگان این مجلس در خصوص قانونی کردن دادخواست علیه اوباما و متهم کردن وی به سوءاستفاده از قدرت اجراییش، حق رای دادن دارند.

این دادخواست از طرف اوباما و نمایندگان دموکرات کنگره رد شد.

نمایندگان جمهوریخواه، رییس جمهوری آمریکا را مسئول فریب دادن کنگره برای تغییر سیاسی مرتبط با اجرای طرح ˈاصلاحات خدمات درمانی اوباماˈ می دانند.

با وجود ارائه دادخواست علیه اوباما، ˈجان بوئنرˈ سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا گفت که هیچ قصدی برای استیضاح اوباما نداشته است.

سخنان بوئنر به رهبران دموکرات که گفته اند ارائه دادخواست علیه اوباما گام نخست در جهت هدف اصلی جمهوریخواهان که همانا استیضاح رییس جمهوری است، دلگرمی داد.

دادخواست علیه اوباما به یک دادگاه فدرال فرستاده می شود تا قاضی دادگاه در مورد حق قانونی مجلس نمایندگان برای پیگیری این پرونده تصمیم گیری کند.

رسانام**9109**1561*589*
کد N418779