کارکنان راه آهن اسپانیا با اعتصاب به استقبال تابستان می روند

آمریکا اروپا

کارکنان شرکت راه آهن اسپانیا با آغاز تعطیلات تابستانی اعتصاب کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از آغاز اعتصاب دو روزه شرکت راه آهن و دفاتر زیر ساخت های راه آهن اسپانیا همزمان با شروع تعطیلات تابستانی در این کشور خبر داد.

از جمله مطالبات معترضان می توان به افزایش شمار پرسنل خطوط راه آهن، جوان سازی نیروهای کاری و عدم انتقال کارکنان دفاتر زیر ساخت های راه آهن به مناطق دیگر اشاره کرد.

اسپانیا شاهد افزایش نرخ بیکاری است. این ششمین سال پیاپی است که اقتصاد اسپانیا یا رشدی نداشته و یا آنکه رشد آن بسیار اندک بوده است از همین رو مردم این کشور به شدت نسبت به وضعیت اقتصادی آن معترض هستند.