سازمان ملل حملات رژیم صهیونیستی به مدارس وابسته به این سازمان را به شدت محکوم کرد

آفریقا و خاورمیانه

کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل با بیان اینکه رژیم صهیونیستی عامدانه قوانین بین المللی را نقض می کند، مورد هدف قرار دادن مدارس وابسته به سازمان ملل را به شدت محکوم کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نبأ پرس، "ناوی پیلای" کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی به مراکز وابسته به سازمان ملل در نوار غزه گفت: اسرائیل با این حملات به عمد قوانین بین المللی را نقض می کند.

وی در ادامه حملات رژیم صهیونیستی به منازل مسکونی، مدارس، بیمارستانها و ساختمانهای مربوط به سازمان ملل را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار قوانین بین المللی خواند.

رژیم صهیونیستی امروز برای سومین بار به یک مدرسه متعلق به آژانس پناهندگان فلسطینی وابسته به سازمان ملل متحد (انروا) حمله کرد.

"بان کی مون" دبیر کل سازمان ملل نیز روز چهارشنبه حملات رژیم صهیونیستی به مدارس سازمان ملل را به شدت محکوم کرد.

محکومیت سازمان ملل در حالی است که شورای امنیت این سازمان که مسئول اولیه برقراری صلح و امنیت بین المللی است اقدامی در راستای متوقف کردن جنایات صهیونیستها علیه غزه انجام نداده است.