استعفای رهبران حزب مخالف کره‌ جنوبی پس از شکست در انتخابات

آسیا اقیانوسیه

رهبران حزب مخالف کره‌ جنوبی پس از شکست در انتخابات میان‌ دوره‌ ای مجلس استعفا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینهوا از استعفای "کیم هان-گیل" و "آن چوئل- سو" رهبران حزب مخالف کره‌ جنوبی موسوم به همکاریهای سیاسی جدید برای دموکراسی پس از شکست در انتخابات میان‌ دوره‌ ای مجلس خبر داد که از آن به عنوان همه پرسی در دولت سئول یاد می شد.

این دو رهبر پس از آن استعفا دادند که در انتخابات تنها توانستند چهار کرسی از 15 کرسی در انتخابات میان‌ دوره ای پارلمان کره جنوبی را از آن خود کنند و حزب حاکم "سائنوری" با کسب 158 کرسی در پارلمان 300 عضوی این کشور به عنوان پیروز انتخابات معرفی شد.