گزارش خبری/

بوی دود و خون در کوچه های غزه به مشام می رسد/مدعیان حقوق بشر فقط نظاره گر هستند!