تصمیم بانک HSBC برای مسدود کردن حساب‌ مسلمانان انگلیس

آمریکا اروپا

رسانه ها از تصمیم بانک HSBC برای مسدود کردن حساب‌ های مالی متعلق به تعدادی از مساجد و گروههای مسلمان در انگلیس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تایمز آومالتا با اشاره به تصمیم شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی بریتانیا موسوم به HSBC برای مسدود کردن حساب‌ های مالی متعلق به تعدادی از مساجد، گروههای مسلمان و خیریه‌ های محلی نوشت شماری از مشتریان هنگام دریافت نامه از بانک در این باره که از ماه آتی قادر به واریز مازاد نقدینگی خود به کارت های اعتباری نیستند، شوکه شدند.

درحالیکه نگرانی هایی در رابطه با راه اندازی موج اسلام‌ هراسی وجود دارد، مشتریان HSBC اعلام کردند نامه دومی را از بانک دریافت کرده اند که در آن نوشته شده بود این اقدام با هدف به حداقل رساندن تقلب در کارت اعتباری و حسابها است.