اعتصاب دوروزه شرکت راه آهن ملی اسپانیا آغازشد

اسپانیا,راه آهن

مادرید- ایرنا- خطوط ملی راه آهن و دفاتر زیر ساخت های راه آهن اسپانیا از امروز پنجشنبه اعتصاب دو روزه خود که همزمان با شروع تعطیلات تابستانی دراین کشور آغاز کرد .

اعتصاب روز پنجشنبه از سوی کمیسیون کارگری و اعتصاب روز جمعه از سوی مرکز عمومی کارگران و تشکل های کارگری راه آهن اسپانیا فراخوان شده است .

با این اعتصاب ها ، تشکل های کارگری قصد دارند که نسبت به کمبود پرسنلی که به عقیده آنها در دو شرکت راه آهن وجود دارد اعتراض کنند و در این راستا خواهان طراحی برنامه های جدید منابع انسانی و جوان سازی نیروهای کاری که نیازهای شرکت را برطرف کنند ،هستند .

افزون بر آن کارکنان دفاتر زیر ساخت های راه آهن همچنین به دلیل تصمیم یکطرفه شرکت در انجام انتقالی های کارگران که بر اساس گزارشات می تواند 400 تن از کارکنان را به مناطق دیگر منتقل کند ، اعتراض دارند و می گویند که شرکت هیچگونه راه حلی برای هزاران تن از کارکنانی که در حال حاضر به فروش بلیت های قطار می پردازند ارائه نداده است .

همزمان با این اعتصاب وزارت امور زیر ساخت های اسپانیا نیز دستور برقراری سرویس های حداقلی برای جابجایی مسافران را داده است .

وزارتخانه در این رابطه گفته که بر اساس قانون باید به حق کارگران در انجام اعتصاب احترام قائل شد اما همچنین مسافران نیز حق دارند که حداقل سرویس و خدمات را داشته باشند و به این دلیل است که میزان سرویس های حداقل را در سطوح مذکور قرار داده است .

اروپام **1234**1655**
کد N418531