کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی ادامه حمله به غزه را موردتایید قرار داد

کد N418474