4 کانون بحران زای امنیتی در لبنان/ آموزش تروریست ها در وادی جهنم

امنیت,رومیه

بیروت – ایرنا – اطلاعات امنیتی حاکی است که یک گروه مسلح تکفیری با طی آموزش ها و مانورها در« وادی جهنم» در شمال لبنان، آماده می شود تا با حمله به یک روستا و ربودن شهروندان بی گناه، زمینه را برای مذاکره با دولت لبنان با هدف فراری دادن زندانیان تکفیری از زندان رومیه فراهم کند.

به گزارش ایرنا، روزنامه لبنانی « الاخبار» در شماره روز پنجشنبه خود افزود: برخی منابع لبنانی از بلندی های شهر عرسال (شرق لبنان)و غرب منطقه القلمون سوریه که محل استقرار مخالفان مسلح نظام سوریه است، مخفیگاه تکفیری های تروریست در شمال لبنان بین حومه طرابلس تا شهر عکار، اردوگاه فلسطینی نشین عین الحلوه در شهر جنوبی صیدا و زندان رومیه در بیروت به عنوان 4 کانون بحران زا و خطرناک برای امنیت لبنان یاد کرده اند.

« خطر تکفیری های تروریست در بلندی ها عرسال و غرب القلمون که تحت مراقبت شدید قرار گرفته ، بویژه بعداز همکاری ارتش های سوریه و لبنان و حزب الله و نیروهای سنی کاهش یافته است هر چند کمتر از آن در رسانه ها سخن گفته می شود».

این روزنامه لبنانی اضافه کرد: خطر گروه تروریستی تکفیری داعش در منطقه منجر به این هماهنگی ها و همکاری ها و زیرنظر گرفتن دقیق اوضاع بین طرف هایی شده که با هم در سیاست ها ، برنامه ها و محاسبات تضادها و تناقض هایی دارند.

منابع لبنانی خطر اردوگاه عین الحلوه در شرایط کنونی را اندک ارزیابی کرده و معتقدند تعداد عناصر تکفیری در این اردوگاه از تروریست های مستقر در بلندی های شهرک عرسال کمتر است.

محدوده جغرافیایی عین الحلوه محدود و تحت کنترل است و علاوه بر این همکاری گروه های فلسطینی و نیروهای امنیتی و نظامی لبنانی زمینه تحرک معنادار تروریست های تکفیری مستقر در این اردوگاه را کاهش داده است.

الاخبار تاکید کرد: در کنار اجرای برنامه امنیتی توسط دولت لبنان دو عامل اساسی دیگر در بهبود و کنترل شرایط امنیتی و کاهش خطر تکفیری های تروریست در این اردودگاه نقش داشته که نفوذ گسترده« محمود عباس» رییس تشکیلات خودگردان فلسطین و شعله ور شدن آتش جنگ بین فلسطینی ها و صهیونیست ها در نوارغزه است.

به نوشته این روزنامه لبنانی، « توجه و اهتمام تکفیری های مستقر در داخل اردوگاه عین الحلوه به نتایج نبرد در نوارغزه ، روابط مقامات رام الله با دیگر گروه های فلسطینی ، تغییر اولویت ها، اهداف و روش های گروه های تکفیری مستقر در این اردوگاه و بویژه عدم توانایی آنها ، به مولفه هایی برای بهبود شرایط امنیتی عین الحلوه تبدیل شده است».

الاخبار خاطرنشان کرد: اما در شمال لبنان، جنگی امنیتی و اطلاعاتی شدیدی بین دولت لبنان و تکفیری ها جریان دارد که به نظر می رسد دستگاه های امنیتی لبنان تاکنون توانسته اند به موفقیت های مهمی دست یابند.

« با نزدیک شدن نیروهای امنیتی لبنان به طراحان و برنامه ریزان برای قطع سر تروریسم در شمال لبنان، تکفیری ها بدنبال بهانه برای ایجاد بحران های مذهبی و فتنه تا تهدید برای منفجر کردن اوضاع امنیتی و زندگی مسالمت آمیز در لبنان هستند» .

الاخبار افزود: این شرایط دستگاه های رسمی لبنان را بارها مجبور کرده برای تضمین موفقیت های امنیتی در شمال این کشور، سرعت تحرکات خود و مبارزه با تروریست های تکفیری را کاهش دهند.

بعداز بازداشت « محمود خالد» معروف به « ابوعبیده» یکی از عوامل اصلی گروه های تروریستی تکفیری در شمال لبنان ، نیروهای امنیتی لبنان به یک گنج اطلاعاتی از تحرکات و برنامه های تروریست ها و شبکه های آنها و مخفیگاه تجهیزات و سلاح های آنها دست یافتند که به جلوگیری از چند اقدام تروریستی منجر شد.

این روزنامه لبنانی تصریح کرد: بسیار مهمتر از این ها، بازجویی های از ابوعبیده به کشف اطلاعاتی روشن از دست داشتن تعدادی از سرشناسان شمال لبنان در جنایات تروریست ها منجر شد وبعداز آن بود که برخی از آنها به تهدید و ارعاب و اعمال فشار متوسل شدند تا نیروهای امنیتی لبنان از پیگیری پرونده منصرف شوند و به نظر می رسد که شاید بطور موقت به این هدف خود دست یافته اند.

اما خطر زندان رومیه همچنان پابرجا و جدی است.

« جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان دو روز قبل فاش کرد که در سلول برخی عناصر اصلی گروه های تروریستی تکفیری در زندان رومیه دستگاه های ارتباطی ، تسهیلات کامل و حتی اینترنت کشف شده است.

باسیل از کوتاهی آشکار دستگاه های رسمی و حتی وجود مکاتبات رسمی به منظور فراهم کردن این تسهیلات برای عناصر اصلی تروریستی تکفیری در زندان رومیه سخن گفت و اینها همه نتیجه نبود یک دیدگاه رسمی و تصمیم دولتی متناسب برای مقابله با این خطر است.

الاخبار افزود: اطلاعات دیگر حاکی از ارتباط بین دو کانون خطر در رومیه و شمال لبنان است که دولت لبنان را در معرض یک واقعیت جدید قرار داده است.

برخی سیاسیون آگاه ، مورد اعتماد و دارای مسئولیت های بزرگ ، حدود ده روز قبل فاش کردند که دستگاه امنیتی یک کشور بزرگ اروپایی اطلاعاتی امنیتی در اختیار دستگاه های امنیتی لبنانی قرار داده است که نشان می دهد یک گروه مسلح صد نفری تکفیری، آموزش های میدانی را در منطقه « وادی جهنم» در شمال لبنان آغاز کرده است.

این اطلاعات حاکی است که این گروه تروریستی آماده می شود تا به یکی از روستاهای شمال لبنان حمله کرده و بعداز ربودن شمار زیادی از شهروندان بی گناه، زمینه مذاکره با دولت لبنان را برای آزاد کردن سرکردگان گروه های تروریستی تکفیری که اکنون در زندان رومیه بسر می برند، فراهم کند.

ساکنان مناطقی در شمال لبنان اعلام کرده اند، صدای انفجارها و تیراندازی ها را هنگام برگزاری تمرین ها برای اقدامات تروریستی می شنوند.

این روزنامه لبنانی نوشت: اگر چه برخی طرف های رسمی در لبنان برای مقابله با این توطئه کوتاهی می کنند اما ارتش لبنان ساکت ننشسته و اقداماتی را شروع کرده و در چند روز گذشته گشتی ها در منطقه حضور یافته و رصد و کنترل هوایی بطور دایم برقرار شده است.

علاوه بر این، برخی سیاستمداران فاش کرده اند که آمادگی های میدانی در بیشتر مناطق حساس با هدف حمایت از اهداف احتمالی برای عملیات تروریستی ایجاد شده و اینها نتیجه اجماع و همکاری گروه های سیاسی لبنانی با گرایش های مختلف است زیرا به خطرناک بودن اوضاع واقف شده اند.

با وجود همه این ها ، منابع آگاه لبنانی معتقدند که هیچ دلیلی برای ترس و نگرانی وجود ندارد زیرا توانمندی های رسمی و ملی لبنان بسیار قوی تر و توانمندتر از تروریست های تکفیری است.

الاخبار در پایان تاکید کرد: برای جلوگیری از وقوع یک فاجعه، آمادگی دستگاه های رسمی و ملی لبنان باید برای تداوم تصمیم اتخاذ شده به منظور مقابله با خطر تروریسم تکفیری حفظ شود و هرگونه ملاحظه کاری سیاسی کنار گذاشته شود.

خاورم ** 1324
کد N418223