حزب اسپانیایی:

اتحادیه اروپا تنها با قدرت نظامی برتر می تواند در بحران غزه تأثیرگذار باشد

اسپانیا,اتحادیه اروپا

مادرید- ایرنا- ˈکارلوس مارتینز گوریارانˈ معاون سخنگوی حزب اتحاد توسعه و دموکراسی اسپانیا روز چهارشنبه مدعی شد که اتحادیه اروپا باید در قبال مناقشه فلسطین، مسؤولیت ایفای یک نقش بین المللی را جدی تر عهده دار شود و این به معنای یک اتحادیه سیاسی قوی تر با توان نظامی برتر است.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، گوریاران افزود: وقتی که طوری رفتار نمی کنید که برای شما به عنوان یک مأمور سیاسی با قدرت نظامی بالا برای فرونشاندن تنش ها احترام قائل شوند، مواردی همچون تنش های غزه و اوکراین اتفاق می افتد.

به عقیده وی، چیزی که مناقشه غزه معلوم ساخته، این است که کشورهای سنتی نظیر اسپانیا بسیار کوچک و ناچیز محسوب می شوند و هیچگونه نفوذ و تأثیری ندارند.

وی ادامه داد: وحشتناک ترین مورد این است که متوجه می شوی که تراژدی هایی نظیر غزه وجود دارد و چه کار می توانی انجام دهی جز اینکه اعتراض کنی و خواهان آتش بس از طرفین اسرائیل و حماس شوی.

گوریاران در این ارتباط از نمایش تأسف آوری که اتحادیه اروپا نسبت به مسأله غزه نشان می دهد و از انفعال بزرگ این سازمان در این مورد انتقاد کرد و از دولت ˈماریانو راخویˈ نخست وزیر اسپانیا درخواست کرد که تلاش کند تا سازمان ها و نهادهای اروپایی را به عنوان یک مأمور سیاسی بین المللی قابل قبول در مسأله غزه دخیل کنند.

اروپام**1234**1504
کد N418180