نماینده اسپانیایی پارلمان اروپا:

اتحادیه اروپا در مورد تنش اوکراین بسیار کند عمل می کند

اسپانیا,اتحادیه اروپا

مادرید- ایرنا- ˈمیگل آریاس کانیتهˈ رییس نمایندگان حزب حاکم ˈمردمیˈ اسپانیا در پارلمان اروپا روز چهارشنبه گفت که اتحادیه اروپا در مورد تنش اوکراین کند عمل می کند؛ موردی که نشان می دهد باید در سیاست خارجی و امنیت مشترک خود بازنگری کرده و به تقویت آن بپردازد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه، کانیته که تا انتخابات 25 می (4 خرداد) در پارلمان اروپا با سمت وزیر کشاورزی اسپانیا شناخته می شد، روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران در مادرید اظهار داشت: ما در ارائه پاسخ ها در خصوص تنش اوکراین و در تعیین تحریم های مناسب برای جلوگیری از آنچه که اکنون در اوکراین از سوی روسیه اتفاق می افتد، بسیار کند عمل می کنیم.

وی ادامه داد: همین نیاز به بازنگری و تحکیم سیاست خارجی مشترک را نیز در درگیری ها بین اسراییل و فلسطین می بینیم.

کانیته افزود: اتحادیه اروپا دچار چند صدایی شده و بسیار اساسی و مهم است که یک قدرت اقتصادی همچون اتحادیه اروپا در چنین مسایلی ، یکصدا باشد و در یک مسیر حرکت کند نه اینکه دیپلماسی ملی هر کشوری دارای منافع متضاد از دیگری باشد.

نماینده پارلمان اروپا خاطرنشان کرد که یکی از کمبود هایی که اتحادیه اروپا نشان داده، این است که سیاست خارجی مشترکش به اندازه کافی قوی نیست و در این راستا، همانطوری که ˈژان کلود جانکرˈ رییس کمیسیون اروپا گفته، باید نقش مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را تقویت کرد.

کانیته در حالی چنین بیانات را اظهار داشت که کشورهای اتحادیه در مورد تنش ها و مناقشه های مختلفی که اخیراً در عراق، اوکراین و فلسطین اشغالی اتفاق افتاده، یکصدا نبودند و هر کدام منافع شخصی خود را در نظر داشتند.

اروپام**1234**1504
کد N418171