آغاز محاکمه رهبران خمرهای سرخ در کامبوج به اتهام کشتار مسلمانان

خمرهای سرخ

کوالالامپور – ایرنا - محاکمه تحت حمایت سازمان ملل دو تن از رهبران سابق خمرهای سرخ در کامبوج به اتهام نسل کشی مردم ویتنام و مسلمانان روز چهارشنبه آغاز شد.

به گزارش ایرنا، این دومین بخش از محاکمه این رهبران سابق خمرهای سرخ در کامبوج است. دادگاهی در ˈپنوم پنˈ پایتخت کامبوج سال 1390 خورشیدی نیز سه نفر از اعضای ارشد خمرهای سرخ که حدود چهل سال پیش در این کشور حکومت می کردند را به پای میز محاکمه کشاند.

این افراد متهم به قتل عام دو میلیون نفر از ویتنامی ها و مسلمانان هستند.

اتهام دو فردی که مرحله دوم محاکمه آن ها از امروز در پنوم پن آغاز شده است در مرحله نخست تخلیه اجباری مردم از محل سکونت و انتقال به اردوگاه های کار روستایی و جنایت علیه بشریت بود.

نخستین جلسه دادگاه ˈنئون چیˈ نظریه پرداز اصلی رژیم کمونیستی کامبوج و ˈخیو سامفانˈ رهبر این رژیم که متهم به نسل کشی و جنایت علیه بشریت هستند اواخر سال گذشته خورشیدی برگزار شد.

جرایم این دو شکنجه، برده داری و قتل گروهی است.

براساس گزارش رسانه های کامبوج، در جلسه افتتاحیه دادگاه دوم بر اتهام نسل کشی و دیگر جنایات علیه بشریت تاکید شد و قضات مسائلی مانند پرداخت غرامت برای قربانیان را مطرح کردند.

کشتار جمعی بیش 100 هزار تا 500 هزار مسلمان و 20 هزار ویتنامی از اتهامات نسل کشی این دو فرد است.

قبل از این اتهامات دیگری مانند مرگ تا دو میلیون نفر بر اثر گرسنگی، کار اجباری و یا اعدام افراد طی سال های 1975 تا 1979 توسط حکومت خمرهای سرخ مطرح شده است.

مشخص نشده است مرحله دوم این محاکمه چه مدت زمان ببرد اما تخمین زده می شود جلسات محاکمات خمرهای سرخ تا سال 2016 ادامه یابد.

خمرهای سرخ طی کمتر از چهار سال حکومت بر کامبوج موجب مرگ حدود دو میلیون نفر شدند.

با پایان حکومت خمرها در 1979 تا سال 1998 نیز جنگ داخلی دامنگیر این کشور جنوب شرق آسیا شد.

حکومت وقت کامبوج در سال 1997 از سازمان ملل خواست برای تشکیل دادگاهی به منظور تعقیب رهبران ارشد خمرهای سرخ کمک کند و سال 2003 موافقتنامه ای در این زمینه میان دولت کامبوج و سازمان ملل منعقد شد.

براساس این موافقتنامه این دادگاه مستقل و با مشارکت بین المللی برگزار می شود، اما قوانین کامبوج نیز در آن قابل اجرا است.

قضات این دادگاه پنج نفر (سه نفر از کامبوج که ریاست دادگاه را نیز بر عهده دارند و دو قاضی از سایر ملیت ها) هستند.

آساق**1611
کد N417923