واکنش افخم به گزارش وزارت خارجه آمریکا درباره آزادی‌های دینی

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت آزادی‌های دینی در جهان و به ویژه ایران گفت: انتشار چنین گزارش هایی صرفا ابزاری برای اعمال فشار به سایر کشورها است و فاقد اعتبار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت آزادی‌های دینی در جهان و به ویژه ایران ، ضمن رد ادعاهاي مطرح شده در اين گزارش گفت:  روند رو به رشد اسلام ستیزی در آمریکا، تبعیض های سیستماتیک علیه مسلمانان و محدود کردن آزادی های اقلیت های دینی در جامعه آمریکا ،اين كشور را به یکی از بزرگ‌ترین ناقضان حقوق مذهبی تبديل كرده است.

مرضیه افخم با اشاره به تلاش بي وقفه مقامات واشنگتن براي توجيه اقدامات و جنايات وحشتناك صهيونيستها تصریح کرد: حمایت همه جانبه آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی و محدويت هاي غيرقابل باور در قبال پیروان سایر ادیان ابراهیمی ساكن سرزمين هاي اشغالي فلسطين و به ویژه حمایت های همه جانبه آن از تجاوزات و جنایات اخیر رژیم اشغالگر قدس در غزه اعتباري براي دولت آمریکا بمنظور قضاوت و توصیه به دیگران در زمینه حقوق  و آزادی های مذهبی باقي نگذاشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احترام به همه ادیان الهی و آزادی برگزاری مراسم و مناسک آنها به صراحت قید شده و جمهوری اسلامی ایران همواره از این آزادیهای مصرح در قوانین دفاع کرده و اصول اسلامی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان الهی و ارزش های مشترک ادیان الهی را سرلوحه اقدامات خود قرارداده است.

سخنگوي وزارت خارجه تصريح كرد: انتشار چنین گزارش هایی صرفا ابزاری برای اعمال فشار به سایر کشورها است و فاقد اعتبار است..