روسیه از بانک های خود در مقابل تحریم های غرب حمایت می کند

حمایت از بانک ها,تحریم های آمریکا و اروپا

مسکو - ایرنا - بانک مرکزی روسیه، همزمان با آغاز تحریم های بانکی ضدروسی آمریکا بخاطر مساله اوکراین، روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد از بانک های این کشور در مقابل تحریم های غربی حمایت می کند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه بانک مرکزی روسیه گفته شده است: با توجه به آغاز تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه تعدادی از بانک ها و موسسات اعتباری روسیه، تمام بانک های کشور در شرایط عادی فعالیت و به مشتریان خود خدمات مختلف ازجمله انتقال وجوه مالی ارائه می کنند.

بانک مرکزی روسیه یادآوری کرده است: بانک مرکزی در صورت احساس نیاز تدابیر لازم برای حمایت از بانک های تحریم شده به منظور دفاع از منافع صاحبان سرمایه و مشتریان بانک های تحریم شده را اتخاذ خواهد کرد.

در این بیانیه به جزییات تدابیری که ممکن است در حمایت از بانک های روسی مورد تحریم غرب اتخاذ شود و این که کدام بانک ها از این حمایت ها می توانند برخوردار شوند، اشاره ای نشده است.

آمریکا روز سه شنبه بانک های روسی ˈونش تورگ بانکˈ ، ˈبانک مسکوˈ و ˈروس سل خوزبانکˈ را تحریم کرد.

بر اساس این تحریم ها، اتباع آمریکایی و شرکت های این کشور از خرید اوراق بهادار این سه بانک روسی و نیز هر گونه معامله بانکی با آنها منع شده اند.

اتحادیه اروپا هم در پیروی از سیاست های آمریکا علیه روسیه، دسترسی بانک ها و موسسات اعتباری دولتی روسیه به منابع مالی اروپایی را منع کرده است.

انتظار می رود در هفته های آینده اتحادیه اروپا در رابطه با مساله اوکراین، تحریم های جدیدی را علیه بانک های روسیه وضع کند.

اروپام/2242**518**1479
کد N417893