آغاز به کار ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در مرز روسیه و اوکراین

آمریکا اروپا

چهار ناظر سازمان امنیت و همکاری اروپا ماموریت خود در مرزهای روسیه و اوکراین را آغاز کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس ، رئیس ماموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در مرز اوکراین و روسیه روز چهارشنبه از آغاز ماموریت ناظران این سازمان در مرز روسیه و اوکراین خبر داد.

پل پیکارد در جمع خبرنگاران از آغاز به کار چهار نماینده این سازمان در جنوب روسیه خبر داد و گفت: این ناظران کار خود را آغاز کرده اند و قرار است به زودی ناظران بیشتری به این منطقه بیایند.

به گفته این مقام سازمان امنیت و همکاری اروپا وظیفه این ناظران، نظارت بر گذرگاههای مرزی گوکوو است.