عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با ایرنا:

در برنامه ششم باید متناسب با نیازها قانون وضع کنیم

دولت

تهران - ایرنا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در تدوین برنامه ششم دولت باید از حالت کارفرمایی خارج و به عنوان یک ناظر عمل کند.

ایرج ندیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: برای تدوین برنامه قانون وضع نمی کنیم بلکه باید متناسب با نیازهای اصلی کشور و اقتصاد قانون انتخاب کنیم.

وی تصریح کرد: به عنوان نمونه اگر قرار است درباره تولید قانون وضع شود باید در ابتدا مشکلات اصلی آن روشن و شناسایی شده و بعد راهکار مورد نیاز را ارائه دهیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در جریان تدوین برنامه ششم باید متولی و پاسخگو به صورت دقیق مشخص شوند زیرا اگر مسئول هر بخش مشخص نباشد برنامه شفافی هم اجرا نمی شود.

ندیمی گفت: بنابراین باید از مباحثی مانند اینکه دولت موظف یا دولت مسئول است، پرهیز کرده و دولت از حالت کارفرمایی خارج شده و به عنوان ناظر و واسطه ایفای نقش کند و به جای آن معلوم کنیم که مسئولیت هربخش برعهده چه سازمان یا دستگاه و وزارتخانه ای است تا هر دستگاه به صورت دقیق مشکلات را شناسایی و در جهت رفع آنها اقدام کند.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس اضافه کرد: همچنین باید اهداف کمی در هر سال به صورت دقیق مشخص شوند و براساس آن هم بودجه ریزی کنیم و منابع اختصاص دهیم.

وی گفت: علاوه بر این مسائل باید مشکلات تحریم هم به صورت شفاف شناسایی شده و مشخص کنیم که چه صنایعی ضد تحریم هستند و چه صنایعی از تحریم ها ضرر می بینند تا براساس نیاز آنها قانون، راهکارها و حمایت ها هم انجام شود.

گفتنی است، اولین جلسه ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، روز دهم تیر ماه به ریاست محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل شد.

نوبخت در اولین جلسه ستاد تدوین برنامه ششم توسعه، با بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه ای و مقاوم کردن اقتصاد کشور تدوین شده است، گفت: همچنین سند چشم انداز جمهوری اسلامی که معطوف به توسعه کشور است می تواند مبنای تدوین برنامه قرار گیرد.

وی افزود: نقشه راه کلی برای تدوین برنامه ششم شامل آگاهی از آخرین وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب بر اساس سند چشم انداز با نظر به اقتصاد مقاومتی، تعیین اهداف و اقدامات مورد نیاز برای رسیدن به وضع مطلوب و منابع مورد نیاز برای آن خواهد بود.

اقتصام(4)س.م**1558
کد N417728