آمریکا سه بانک روسیه را تحریم کرد

آمریکا,تحریم

تهران- ایرنا- وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه تحریم هایی علیه سه بانک مهم روسیه از جمله بانک بزرگ ˈوی.تی.بیˈ (VTB) اعلام کرد؛ تحریم هایی که هدف از آنها تحت فشار گذاشتن مسکو در ارتباط با تحولات اوکراین است.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این تحریم ها هرگونه معامله مالی میان مدت و بلندمدت اتباع آمریکا با بانک ˈوی.تی.بیˈ، ˈبانک مسکوˈ و ˈبانک کشاورزی روسیهˈ را ممنوع می کند. هر سه این بانک ها تحت کنترل دولت روسیه هستند.

تحریم های جدید آمریکا علیه این سه بانک روسی، اندکی پس از آن اعلام شد که اتحادیه اروپا نیز روز سه شنبه با تحریم های جدیدی علیه مسکو موافقت کرده بود. تحریم های اروپایی علیه بخش های مالی، دفاعی و انرژی روسیه اعمال شده اند.

رسانام**1078** 2023
کد N417577