بزرگترین تلسکوپ جهان در هاوایی ساخته می شود

هاوایی,تلسکوپ

تهران – ایرنا – ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان با آینه ای به قطر 30 متر، از ماه اکتبر (مهر) بر فراز کوهی در جزایر هاوایی آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری کیودو، این تلسکوپ بر فراز کوه ˈمائوناکیاˈ و در ارتفاع چهار هزار و 205 متری ساخته خواهد شد.

کشور ژاپن ساخت عدسی های این تلسکوپ را برعهده دارد. آمریکا، کانادا، چین و هندوستان نیز در ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان مشارکت خواهند داشت.

کشف سیاره هایی مانند زمین و مشاهده به دنیا آمدن ستاره ها در نخستین مراحل آفرینش تا جای ممکن، هدفهای ساخت بزرگترین تلسکوپ جهان هستند.

ژاپن ˈیک چهارمˈ از سهم مالی ساخت این تلسکوپ 150 میلیارد ینی را برعهده گرفته است.

بزرگترین تلسکوپ جهان تا سال 2021 آماده بهره برداری خواهد شد.

رسانام**9163**1577
کد N417351