رئیس جمهوری برزیل تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه را قتل عام دانست

غزه,برزیل

تهران - ایرنا - ˈدیلما روسفˈ رئیس جمهوری برزیل حمله مداوم رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 22 روز پیش تاکنون را، قتل عام و اقدامی نابرابر در مقابل شمار شهدای فلسطینی دانست که بیش از یک هزار و 100تن رسید.

به گزارش روز سه شنبه خبرگزاری فرانسه، روسف در گفت وگو با روزنامه ˈولها دی ساو پاولوˈ چاپ برزیل گفت: حوادث غزه بسیار خطرناک بوده و من معتقدم قتل عام و اقدامی نابرابر است.

وزارت خارجه برزیل هفته گذشته نیز با صدور بیانیه ای اقدام رژیم صهیونیستی در اعمال زور نابرابر را محکوم کرد و سفیر خود از تل آویو را برای مشورت فراخواند.

در پاسخ به اقدام دولت برزیل در فراخوانی سفیر خود از فلسطین اشغالی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی این اقدام را بدجنسی دیپلماسی توصیف کرد.

ˈایگال پالمورˈ سخنگوی وزارت خارجه رژیم صهیونیستی گفت:فراخوانی سفیر تجسم اسفبار دلیلی است که برزیل را مزدور اقتصادی و فرهنگی دارای بدجنسی دیپلماتیک باقی بگذارد.

روسف از تعبیر رژیم صهیونیستی به بدجنسی دیپلماسی در حق کشورش اظهار تاسف کرد.

رژیم صهیونیستی از بامداد روز سه شنبه هفدهم تیرماه برابر با هشتم ژوئیه 2014 حملات هوایی علیه غزه را از سرگرفت و تا کنون بیش از یک هزار و یکصد نفر را به شهادت رساند و شش هزار و 500 نفر را زخمی کرد.

بهانه رژیم اشغالگر برای اغاز حملات علیه مردم بی پناه غزه کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی بوده است. ماموران این رژیم در این راستا بیش از 400 فلسطینی را بازداشت کردند و پنج تن را نیز شهادت رساندند. نیروهای این رژیم پس از آن محمد ابوخضیر نوجوان فلسطینی را ربوده و پس از ضرب و شتم بسیار به شهادت رساندند.

نوار غزه 40 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد و در کنار دریای مدیترانه واقع است و با مصر و سرزمینهای اشغالی هم مرز است. در این منطقه یک میلیون و 700 هزار نفر زندگی می کنند.

رژیم صهیونیستی با وجود درخواستهای شورای امنیت سازمان ملل برای پایان دادن به درگیریها و کشتار مردم بی گناه فلسطین همچنان به حملات خود ادامه می دهد.

به دنبال اقدام های این رژیم، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنشی بی توجهی به قواعد بین المللی و حق حیات در نوار غزه را بهت آور دانست و حملات اسرائیل به نوار غزه را جنایت جنگی تعبیر کرد.

گردانهای القسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیز در پاسخ به این حملات شهرهای مختلف سرزمینهای اشغالی ازجمله تل آویو را هدف حملات موشکی قرار داده و سبب کشته شدن دهها نفر از صهیونیستها شدند.

رسانام** 1453**1577
کد N417254