پیش شرط مصر برای مداوای زخمیان غزه

واحدمرکزی خبر نوشت:

روزنامه رای الیوم نوشت دستگاه اطلاعات مصر قبل از مداوا ،‌ از زخمیهای غزه بازجوئی می کند. 

به نوشته امروز روزنامه رای الیوم چاپ لندن دراینترنت ،‌ منابع پزشکی تاکید کردند دستگاه اطلاعات مصر از زخمیان فلسطینی که از غزه به مصر منتقل شده اند بازجوئی می کند. بنا به گفته این منابع ،‌ بازجوئی از این زخمیان قبل از آغاز مداوا صورت می گیرد و مداوا کردنشان مشروط به همکاری اطلاعاتی زخمیان با دستگاه اطلاعات مصر است.
این منابع افزودند یکی از زخمیهائی که از پاسخ دادن به سوالهای بازجویان ممانعت کرده است از پدرش خواسته است او را به نوار غزه بازگرداند چون مردن و شهید شدن در آنجا بهتر از دادن اطلاعات درباره تونلها و ساخت تسلیحات( به این بازجویان) است.

4949

کد N417212