هند ازشهروندان خود خواست خاک لیبی را ترک کنند

هند,لیبی

دهلی نو - ایرنا - وزارت امور خارجه هند روز سه شنبه از اتباع هندی ساکن در لیبی خواست به دلیل افزایش خشونت ها هرچه زودتر خاک آن کشور را ترک کنند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه وزارت امور خارجه هند آمده با توجه به وضعیت امنیتی کنونی در لیبی، به همه شهروندان هندی توصیه می شود تا به مناطق امن سفر و از ماندن در مناطق درگیری خودداری کنند.

دراین بیانیه با اشاره به گسترش خشونت ها درلیبی از همه شهروندان هندی خواسته شده تا از سفر به مناطق بحران زده مانند شهرهای طرابلس و بنغازی پرهیز کنند.

پیش ازآغاز خشونت ها بیش از 18هزار نفر تبعه هندی درلیبی مشغول به کار از جمله در بیمارستان ها و پروژه های سازندگی بودند.

همزمان با شروع خشونت ها تعداد زیادی از هندی ها این کشور را ترک کردند اما گزارش می شود هنوز هم بیش از شش هزار هندی در لیبی زندگی می کنند.

وزارت امور خارجه هند همچنین از ماه ژوئن سال جاری تاکنون از صدور مجوز برای مهاجرت شهروندان هندی به لیبی خودداری کرده است.

لیبی دومین کشوری است که دولت هند از اتباع خود می خواهد آنجا را ترک و یا از سفر با آن خودداری کنند.

پیش ازاین در پی بروز بحران تازه در عراق و به گروگان گرفته شدن حدود 40 کارگر هندی توسط گروه تروریستی داعش، دولت هند بخشی از اتباع خود را ازاین کشور تخلیه کرده است.

آساق ** 2163 ** 275 **
کد N417207