محسن میردامادی به مرخصی آمد

سیاست داخلی

میردامادی که در خرداد سال ۸۸ به دو اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده بود، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.

محسن میردامادی به مرخصی آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شب گذشته محسن میردامادی دبیرکل حزب منحل اعلام شده حزب مشارکت و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم شب گذشته و در آستانه عید سعید فطر به مرخصی آمد.

میردامادی که در خرداد سال ۸۸ به دو اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت شده بود، از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب جمعا به شش سال حبس محکوم شده است.

کد N417176