مدیرخاورمیانه ومشاور وزیر امورخارجه بلژیک بامعاون وزیر امورخارجه کشورمان دیدارکرد

عبداللهیان,مشاور وزیر خارجه بلژیک

تهران - ایرنا - دردیدار مارک اوته مدیرخاورمیانه ای ومشاور وزیر خارجه بلژیک با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی وآفریقای وزارت امورخارجه کشورمان پیرامون تحولات منطقه گفت وگو وتبادل نظر انجام شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، معاون وزیر خارجه کشورمان دراین ملاقات تروریسم وافراط گرایی را یک جریان بین المللی وچالشی با پیامد های خطرناک برای کل جهان دانست واظهارکرد: افراط گرایی مشکل اصلی امروز در منطقه است که متاسفانه به ابزار برخی کشورها برای پیشبرد اهدافشان تبدیل شده است.

حسین امیرعبداللهیان با اشاره به طرح دموکراتیک جمهوری اسلامی ایران برای حل بحران فلسطین ازطریق برگزاری رفراندوم میان صاحبان اصلی فلسطین ، بر موضع کشورمان درضرورت پایان دادن فوری جنایات اسرائیل درغزه ورفع کامل محاصره این منطقه تاکید کرد.

مدیر خاورمیانه ای وزارت امورخارجه بلژیک با اشاره به گسترش خطر تروریسم درمنطقه وپیامدهای جهانی آن، همکاری مشترک برای مقابله با این خطر را ضروری برشمرد.

مارک اوته اظهارداشت: توجه به مسائل انساندوستانه درسوریه ، تشویق طرف های سوری به انجام گفت وگوهای سازنده وگام نهادن درمسیر مصالحه و آشتی ملی ازجمله اهداف مورد اهتمام دولت بلژیک درارتباط با سوریه است.

این مقام بلژیکی ثبات ووحدت داخلی درلبنان وکمک به تقویت روند سیاسی دراین کشور را مورد تاکید قرار داد .

وی وضعیت درغزه را یک تراژدی توصیف کرد وعدم توجه به مسائل اساسی حل وفصل را عامل بروز این وضعیت ذکر کرد.

مدیر خاورمیانه وزارت خارجه بلژیک درارتباط تحولات عراق برضرورت احترام به قانون اساسی این کشور وتشویق همه طرف ها به همکاری وگفت و گوهای باز و سازنده در کشور تاکید کرد.

دو طرف دراین دیداربا مفید وسازنده ارزیابی کردن گفت وگوهای دوکشور ، بر استمرار رایزنی در موضوعات مورد اهتمام مشترک و مسائل منطقه ای توافق کردند.

شبک**1983**1859
کد N416877