رژیم صهیونیستی در تازه ترین جنایت خود بازی کودکان غزه را به خون کشید

شهر غزه,کودکان فلسطینی

تهران – ایرنا – در تهاجم هوایی روز دوشنبه ارتش رژیم صهیونیستی به مکان بازی و تفریح کودکان در غرب شهر غزه، دستکم 10 کودک فلسطینی به شهادت رسیدند.

به گزارش شبکه خبری ˈاسکای نیوزˈ از غزه، دستکم 10 کودک فلسطینی در تهاجم هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به یک پارک در اردوگاه ساحلی واقع در غرب شهر غزه، قربانی تازه ترین جنایت های رژیم صهیونیستی شدند.

همچنین به گفته منابع پزشکی و شاهدان، هواپیماهای جنگی ارتش رژیم صهیونیستی دستکم به یک ساختمان داخل مجتمع پزشکی ˈالشفاءˈ که بزرگترین بیمارستان شهر غزه و بین باریکه ساحلی به شمار می رود، حمله کردند.

به گفته منابع پزشکی فلسطینی، شمار زیادی از بیماران، بر اثر شلیک دستکم یک راکت هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر قدس، به ساختمان درمانگاه بیمارستان الشفا، کشته و زخمی شده اند.

آمار دقیق تلفات این جنایت رژیم صهیونیستی هنوز اعلام نشده است.

در تهاجم هوایی چند روز پیش ارتش رژیم صهیونیستی به یک مدرسه وابسته به آژانس امداد و کار پناهندگان فلسطینی سازمان ملل متحد ˈاونرواˈ در شهرک ˈبیت حانونˈ در شمال نوار غزه، دستکم 14 تن از آوارگان فلسطینی که از تهاجم نظامی این رژیم به شمال نوار غزه آواره شده بودند، به شهادت رسیدند.

آمار شهدای تهاجم نظامی همه جانبه رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی نوار غزه از مرز یک هزار تن گذشته است.

در این تهاجم 21 روزه ده ها هزار فلسطینی نیز زخمی و آواره شده اند.

خاورم**1486**1547
کد N416864