حماس بار دیگر خواستار پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی شد

کد N416819