هیأت دولت تصویب کرد

اختصاص ۷۰۰ میلیارد ریال برای تأمین آب شرب و مقابله با خشکسالی در استان ایلام

دولت

همچنین بر اساس این مصوبه استان مجاز است 20 درصد از اعتبارات ابلاغی تأمین آب شرب روستایی و عشایری را برای آبرسانی سیار در اختیار شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دهد.

با تصمیم هیأت دولت مبلغ هفتصد میلیارد ریال برای تامین آب شرب شهری، روستایی و عشایری و اجرای پروژه‌های مقابله با خشکسالی در اختیار استان ایلام قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

به گزارش ایلنا، با تصمیم هیأت دولت مبلغ 700 میلیارد ریال برای تأمین آب شرب و مقابله با خشکسالی به استان ایلام اختصاص یافت.

این گزارش حاکی است هیأت وزیران در جلسه روز 29 تیرماه به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ 700 میلیارد ریال به‌صورت تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به نسبت مساوی موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تأمین آب شرب شهری، روستایی و عشایری و اجرای پروژه‌های مقابله با خشکسالی به شرح جدول زیر در اختیار استان ایلام قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

همچنین بر اساس این مصوبه استان مجاز است 20 درصد از اعتبارات ابلاغی تأمین آب شرب روستایی و عشایری را برای آبرسانی سیار در اختیار شرکت آب و فاضلاب روستایی قرار دهد.

استانداری ایلام هم موظف شد گزارش عملکرد اعتبارات فوق را به همراه پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مربوط در مقاطع زمانی سه ماهه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ اول مردادماه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

کد N416784