جهاد اسلامی:

فلسطینی ها بر آتش بس همزمان با پایان محاصره غزه اصرار دارند

آفریقا و خاورمیانه

معاون دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین بر توافق گروههای فلسطینی بر آتش بس همزمان با پایان محاصره غزه اصرار دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، زیاد النخاله معاون دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین گفت: رهبران سیاسی که درباره توقف تجاوزات به غزه گفتگو می کنند به پیشرفتهایی دست یافته اند و تفاهماتی در زمینه تعدیل طرح مصر به نفع ملت فلسطین حاصل شده است.

وی افزود: گروههای فلسطینی بر عدم آتش بس با رژیم صهیونیستی بدون پایان محاصره غزه اصرار دارند و این خواسته ای انسانی است که همه قوانین انسانی و بین المللی را تایید می کنند. جنگ با دشمن پس از تحقق رفع محاصره غزه به پایان می رسد زیرا مقاومت برای کرامت و به خاطر کودکان می جنگند.

النخاله بیان کرد: متوجه رنجهای زیاد هستیم اما کرامت ملت فلسطین با متوسل شدن به دشمن به دست نمی آید. اشغالگران ضربات دردناکی از مقاومت متحمل شده اند. مقاومت فلسطین پیروزی را رقم می زند. به سبب ضربات مقاومت اسرائیل در محاصره قرار گرفت و پروازهای فرودگاه بن گورین لغو شد. مقاومت از حق خود برای پایان محاصره کوتاه نمی آید. کسانی که خواهان آتش بس بدون پایان محاصره غزه هستند به جنایات اسرائیل ضد کودکان و زنان مشروعیت می بخشند.