هیأت دولت تصویب کرد:

اختصاص 260 میلیارد ریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر

دولت

بر اساس این مصوبه وزارت کشور نیز موظف شد ضمن نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبار یاد شده گزارش عملکرد آن را هر دو ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال کند.

هیأت وزیران با اختصاص دویست و شصت میلیارد ریال برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر موافقت کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه 1393.4.29 به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی موافقت کرد مبلغ دویست و شصت میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای و هزینه‌ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند «ش» ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه در سواحل دریای خزر (مرحله اول) در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا متناسب با طرح‌های ارائه شده توسط استانداری‌های مازندران، گیلان و گلستان توسط وزارت کشور توزیع و برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

بر اساس این مصوبه وزارت کشور نیز موظف شد ضمن نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبار یاد شده گزارش عملکرد آن را هر دو ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال کند.

این مصوبه در تاریخ 1393.5.4 از سوی معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است.

کد N416736